Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Regler och info

Lite allmän information om vår verksamhet som kan vara bra att känna till.

Bild, film och ljud i förskolan

Bilder, filmer och ljudupptagningar där personer förekommer klassas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Huvudregeln är att bilder, filmer och ljudupptagningar där barn eller elever medverkar inte ska spridas utanför verksamheten. Till verksamheten hör förskolans lokaler samt Vklass.

> Läs mer om bild, film och ljud i förskolan

Tystnadsplikt

Personal inom förskolan får inte berätta om barnet eller familjens personliga förhållanden för någon annan, om de inte har vårdnadshavarens tillåtelse.

Anmälningsplikt

Oavsett tystnadsplikt och sekretess har personal inom förskolan skyldighet att anmäla till Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, om de misstänker att ett barn far illa och behöver hjälp och stöd.
> Mer information

Hämtning av barn

Om annan än vårdnadshavaren skall hämta barnet måste förskolan meddelas detta i förväg. När det gäller förskola, måste personen som hämtar barnet vara över 18 år.

Allergi

Många barn har olika allergier och därför är det viktigt att respektera informationen från personal på den aktuella avdelningen. Om restriktioner inte åtföljs kan vissa barn utsättas för allvarliga konsekvenser, ibland för livsfara.

Verksamhet utomhus

Förskolorna kan ha verksamhet utomhus oavsett väderlek. Det är viktigt att barnet har lämpliga kläder för att kunna vistas utomhus i olika väder.

Försäkringar

Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla barn inom förskolan. Om barnet orsakar skada i förskolan eller för någon annan under tillsynstiden gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.
> Mer information om försäkringar

Vårdnadsbidrag

Strömstads kommun tillämpar inte vårdnadsbidrag.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson