Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Rossö – där natur och kultur möts

Rossö har cirka 330 bofasta invånare, sommartid tillkommer långt fler delårsboende och befolkningen mångfaldigas. På ön finns skola, lanthandel, kommunala hyresrätter och ett piggt föreningsliv med många året-runt-aktiviteter. Rossö hamn är en entré till Kosterhavets nationalpark.

Rossö är en ö med landfast förbindelse i kommunens södra del. Kommungränsen mot Tanum går i vattnen strax söder om ön. Förbindelserna är goda och det är enkelt att pendla både norrut och söderut. Upptagningsområdet för skola och annan service sträcker sin in på fastlandet till Överby, Nöddö och Skär.

Rossö har fina strövområden och i väster finns halvön Kockholmen med en intressant natur och geologi. Sedan 2009 är Kockholmen en del av Kosterhavets nationalpark. Bebyggelsen är koncentrerad kring öns mitt, här ligger också våra kommunala hyresrätter och kommundelens skola, Rossö skola med anor från slutet av 1800-talet. Rossö var en gång ett centrum för svensk hummerhandel, tusentals humrar lagrades i det smala sundet vid Rossö hamn. Historien finns berättad i nationalparksentrén i hamnen.

I en närbelägen sjöbod finns ett fiskemuséum med minnen och föremål från skärgårdslivet förr. Området kring hamnen och sundet är av riksintresse för natur- och kulturmiljövården.

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck