HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolans regler för en rök- och tobaksfri skola

Bakgrund

Enligt tobakslagen ska alla lokaler som nyttjas av barn och unga vara rökfria och det gäller även skolans utomhusmiljö. Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, i enlighet med 1§ Tobakslagen 1993:581.

Vision

Strömstiernaskolans vision är att skolans elever och personal upplever en god hälsa i en rök- och tobaksfri miljö i enlighet med Tobakslagen och kommunens Folkhälsoplan.

Mål

Strömstiernaskolan erbjuder alla elever och all personal en rök- och tobaksfri skola och skolgård.

Riktlinjer för samarbete med elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om skolans regler för en rök- och tobaksfri skola och ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola vid läsårsstart.

Regler och handlingsplan tas också upp i samband med arbetsplatsträff, elevråd och föräldramöten.

Förhållningssätt

All personal har ett gemensamt förhållningssätt för hur skolan går tillväga för att upprätthålla en rök- och tobaksfri miljö och vad skolan gör vid överträdelse. Se Strömstiernaskolans ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola.

Vid skolans ingångar skyltas om rökning förbjuden i enlighet med tobakslagen.

Ansvar

All personal är goda förebilder för eleverna och följer regler och handlingsplaner. All personal har ansvar att tillrättavisa en elev som nyttjar tobak på skolans område. Mentor har ansvar att följa upp med ett fördjupat samtal. Vid behov kopplas även elevhälsan in. Vårdnadshavare uppmanas att komma till skolan och hämta eventuell omhändertagen tobak.

Rektor ansvarar för att personalen följer reglerna för personal.

Team smart – Tobaksfria tillsammans

Team smart är ett samarbete mellan vårdnadshavare, elev och skola. Eleven kommer överens med en tobaksfri vuxen förebild om att inte nyttja tobak. Projektet stöds av lokala sponsorer. Förmåner och priser delas ut till elever som deltar i Team smart.

Riktlinjer för samarbete med närsamhället

Strömstiernaskolan har ett samarbete med närliggande butiker och polis. Syftet är att undvika olaglig försäljning av tobak till elever.

Uppföljning

Reglerna för en rök- och tobaksfri skola följs upp varje år och revideras vid behov.

Beslutade på Strömstiernaskolans arbetsplatsträff 2019-03-19

Vit skolbyggnad.

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

Skolledning

Rektor klass 789 ABC
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Rektor klass 789 DEF
Camilla Odinger
0526-193 13
camilla.odinger@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Elevcoach
Ingela Karlsson
072-142 34 60
ingela.karlsson@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Marianne Wester
0526-194 13
marianne.wester@stromstad.se

Specialpedagog
Linda Zäll
072-141 33 99
linda.zall@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Hoffström