MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ansöka om ledighet - Vuxenutbildningen

Behöver du vara ledig från dina studier?

Hav och klippor

Vid ledigheter behöver du som är elev vid Vuxenutbildningen fylla i en blankett och lämna till undervisande lärare.

Regler för ledighet från studier

  • Ledighet för enstaka lektioner gör du upp med berörd lärare.
  • Vid ledighet längre än 1 vecka måste du ansöka om ledighet.
    - För ledigheter kortare än två veckor beslutar din lärare.
    - För ledigheter längre än två veckor beslutar rektor.
  • Ledighet vid kursstart beviljas endast vid synnerliga skäl

Tänk på...

  • att ditt studiemedel från CSN påverkas. CSN ska meddelas om du inte tar igen studierna du förlorade under din ledighet.
  • att närvaron är viktigt för att du ska klara din utbildning. Längre ledigheter är därför inte att rekommendera.

Ansökan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Åsa Borneland