Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskola
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasium
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola
0526-19 399
forskola@stromstad.se

Fritidshem
0526‑196 38
fritidshem@stromstad.se

Kulturskola
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildning
0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Get ready – vägledning och aktiviteter som tar dig närmare jobb eller studier

Är du utan arbete eller osäker på om du ska studera? Get ready är ett projekt som ökar dina möjligheter till jobb. Genom projektet erbjuds olika insatser och hjälp för att du ska kunna ta nästa steg. Vi anpassar insatserna så att du får den hjälp som du behöver.

Målgrupp för Get ready är du som är från 16 år och som inte studerar eller arbetar mer än 50% och som blivit arbetslös efter mars 2020. Get ready är en satsning som är öppen till och med mars 2023. Efter Get ready är du bättre rustad och stärkt inför kommande studie- och yrkesval. Alla deltagare får ett diplom!

Som verktyg finns en rad aktiviteter i Strömstad för att du ska kunna hitta en väg mot jobb eller studier. Här är några exempel:

 • Studie- och yrkesvägledning – vilka är dina styrkor och möjligheter
 • Studiebesök på företag – träffa arbetsgivare
 • Studiebesök på Statens servicecenter – info om Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsför-medlingen
 • Informationsträff – om att starta eget företag
 • Arbetslivskunskap – om arbetsmarknaden
 • Validering – vad motsvarar dina kunskaper inom ett visst yrke?
 • Prövning – möjlighet att höja dina betyg genom ett kunskapsprov
 • Inspirationsföreläsning med fokus på om-världskunskap
 • IT-kunskap – grundläggande
 • CV-skrivande och vikten av ett bra personligt brev

Välkommen att höra av dig! Se rubriken Kontakt.

Flyer om Get Ready Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet heter React EU – Get ready in West och vi har valt att använda det kortare Get ready. Det är ett EU-projekt som syftar till att stärka vägledning och utbildningsinsatser till följd av pandemin. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

Projektägare – Westum

Nätverk Westum är en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Tolv av Westums medlemmar har valt att medverka från de olika (del-)regionerna och representerar 17 kommuner i denna ansökan:

 • Falkenberg vuxenutbildning
 • Campus Mölndal
 • Borås vuxenutbildning
 • Skövde vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet
 • Campus västra Skaraborg (i samverkan med 5 kommuner)
 • Karlsborgs vuxenutbildning
 • Uddevalla vuxenutbildning
 • Strömstad vuxenutbildning
 • Kunskapsförbundet Väst (i samverkan av 2 kommuner)
 • Munkedals kommun/Kunskapens Hus
 • Lysekil vuxenutbildning
 • Orust vuxenutbildning

Tillsammans har de mångårig erfarenhet av genomförande av vuxenutbildning och yrkesutbildning inom olika områden/olika nivåer. Varje organisation har satt sitt eget fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar.

Projektidé

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:

 • Bygga upp fungerande strukturer och samverkan för ungdomar inom KAA.
 • Stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunala förvaltningen.
 • Förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning.

Målgrupp

Målgruppen omfattar alla individer som blivit arbetslösa till följd av pandemin, oavsett ålder, men med ett extra fokus på ungomar i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Projektets resultat och effekter på längre sikt

 • Motverka ungas arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin.
 • Öka insatser med arbetslivsanknytning i samverkan mellan utbildningssamordnare och näringslivet.
 • Utveckla och kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen och elevstöd på lokal nivå.
 • Utveckla kommunala vuxenutbildningens utbud på utbildningar & insatser till individer inom KAA.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan för röd tråd i livslånga lärande oavsett organisatorisk tillhörighet.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och AME, socialtjänsten och/eller Arbetsförmedlingen kring individen.
 • Ömsesidigt lärande och professionsutveckling mellan verksamheterna i samverkan ovan.
 • Öka samverkan mellan kommunen och näringslivet kring utbildning (stärka vuxenutbildningens roll som kompetensförmedlare inom kommunen).
 • Utveckla efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för alla medlemmar i Nätverk Westum.
 • Öka samverkan i nätverket genom utvecklande av gemensamma utbildningar.

Projektperiod

Projektet pågår från 1 mars 2022 till 30 april 2023.

Beviljat ESF-stöd

20 071 996 kr

Kontakt

Martin Klavblom
Studie- och yrkesvägledare
0526-195 61
martin.klavblom@stromstad.se

React EU – Get ready in West
Ett EU-projekt som syftar till att stärka vägledning och utbildningsinsatser till följd av pandemin. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Åsa Borneland