KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Farligt avfall som uppkommer inom yrkesmässig verksamhet

Farligt avfall som uppkommer inom yrkesmässig verksamhet kan vara skadligt för människors hälsa eller miljön. Avfallet kan till exempel vara frätande, cancerframkallande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt. Nästan alla typer av verksamheter producerar någon form av farligt avfall, exempelvis uttjänt elektronik, lysrör eller kemikalierester.

Hantering av farligt avfall

Till följd av de risker som farligt avfall utgör krävs särskild hantering:

 • Förvaringen ska ske i avgränsat utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark.
 • Du får inte blanda farligt avfall med andra slag av farligt avfall eller med annat avfall.
 • Farligt avfall ska förvaras så att barn eller andra människor inte kan komma i kontakt med avfallet.
 • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat så att det inte kan rinna ut i avlopp eller till omgivningen vid spill eller överfyllnad.
 • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.
 • I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

Anteckningar om uppkomst

Inom varje yrkesmässig verksamhet ska anteckningar sammanställas om det farliga avfall som uppkommit i verksamheten. Anteckningarna ska innehålla uppgifter om:

 1. var avfallet producerats
 2. datum för borttransport
 3. transportsätt
 4. vem som ska transportera bort avfallet
 5. avfallets vikt i kilogram
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas och anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Rapporteringsskyldighet

Från 1 november 2020 ska verksamheter även rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringsskyldigheten ersätter inte anteckningsskyldigheten.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer in rapporteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Transport av farligt avfall

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att upprätta transportdokument när avfallet lämnas till transportör. Att i egen regi utföra transport av farligt avfall kräver anmälan eller ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Mer om transport av farligt avfall och mall för rapportering


Länkar och information

Avfallsförordningen (2020:614) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De avfallstyper som utgör farligt avfall är markerad med en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsförordning (2020:614).

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Lars Strandberg