KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Skrotbilar

Skrotbil i naturen

Skrotbilar är farligt avfall

Skrotbilar innehåller många miljöskadliga ämnen och komponenter, exempelvis batterier, kvicksilverbrytare, köldmedier, oljor och glykol. Om skrotbilar hanteras eller förvaras på ett oförsiktigt sätt kan de miljöfarliga ämnena frigöras och läcka ut i naturen vilket kan innebära negativa effekter på miljön och hälsa. Skrotbilar utgör farligt avfall så länge de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön inte har tagits bort.

Lämna in din skrotbil

Du kan lämna din uttjänta bil till bilskroten gratis om bilskroten ingår i mottagningsställe för bilproducenternas nätverk, som heter Bilretur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även lämna ditt fordon till en auktoriserad bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk. Om du vänder dig till en bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk så får du själv göra upp affären för skrotningen och då kan en kostnadsfri skrotning inte garanteras. 

Klagomål om skrotbilar

Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på en olämplig plats. Om det inte är möjligt att kontakta ägaren, eller om ägaren inte kan eller vill flytta fordonet kan ärendet anmälas till en myndighet för vidare handläggning.

Som regel gäller följande vid skrotbilsanmälningar:

  • Skrotbilar som påträffas på allmänna platser, gator och torg anmäls till kommunens tekniska avdelning.
  • Om fordonet återfinns efter Trafikverkets vägar anmäls det till Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Skrotbilar i naturmark anmäls till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
  • Skrotbilar som återfinns på tomtmark anmäls först och främst till markägaren som i sin tur kan kontakta kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet. Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda skrotbilar som finns uppställda på fastigheten kan miljö- och hälsoskyddsavdelningens kontaktas för vidare handläggning.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Erik Almhede
0526-193 34
erik.almhede@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Lars Strandberg