HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl - Stensvik

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2020-04-28, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning fanns tillgängligt för samråd under tiden 2020-05-07 – 2020-05-28.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad av Rådhushet Arkitekter genom Kalle Edlund, Lena Andersson, Maria Andersson och Frida Strömgård.

Planområdet är beläget på yttersta delen av Hogdalsnäset i Strömstads kommun. Området innefattar Stensvik, som tidigare var ett aktivt fiskeläge.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sådant sätt att karaktären i området bevaras. Bebyggelsen ska vara enbostadshus med standard för åretruntboende. Planen innehåller cirka 20 bebyggda småhusfastigheter och 19 nya fastigheter för bostadsbebyggelse.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Samrådshandlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav