HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Fjällskivlingen 2

Miljö- och byggnämnden samråder kring förslag avseende detaljplan för Fjällskivlingen 2, Strömstads kommun under tiden 2021-04-14 - 2021-05-03.

Planförslaget är upprättat av Ellen Andersson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan och byggavdelningen.

Planområdet ligger i bostadsområdet Röd i östra delen av Strömstad tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter och att
fastigheten ska kunna innehålla service i form av vissa vård- och
centrumverksamheter. Detaljplanens användning görs flexibel, efterfrågan på
bostäder och behovet av verksamhetstyper varierar över tid. Detaljplanen ska förhålla sig till det närliggande ställverket med luftledningar så att inga risker gällande elektromagnetiska fält eller elsäkerhet uppstår för de boende.

Ett samråd om planförslaget ska nu hållas enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan i processen.

Det är av största vikt att berörda fastighetsägare informerar hyresgäster och
arrendatorer om detta samråd. Kommunen önskar vid detta tillfälle även samråda med Länsstyrelsen om undersökningen av betydande miljöpåverkan som hör till detaljplanen.

Planförslaget finns tillgängligt i kommuncentret på andra våningen i Stadshuset och i länkarna nedan.

Upplysningar lämnas av handläggare Ellen Andersson, tel: 0526-195 89, eller epost ellen.andersson@stromstad.se

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till:

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

eller mbn@stromstad.se

senast måndagen den 3 maj 2021.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster
PDF Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdföppnas i nytt fönster
PDF Plankarta.pdföppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav