KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Medby 1:22 m fl (Kålvik)

Ett program till detaljplan fanns tillgängligt för samråd från 15 april till 12 juni 2024.

Foto ovanifrån över Kosters- Röd 1:17 och del av Kosters-Röd 1:4 (Kostergården)Förstora bilden

Planområdet (Kålvik) ligger på Hogdalsnäset utmed Singlefjorden i norra delen av Strömstads kommun, ca 1 km från norska gränsen och 20 km från Strömstad tätort.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att utveckla dagens hamn i Kålvik och omkringliggande mark- och vattenområden för djuphamnsberoende verksamheter. Tanken är att området i första hand ska nyttjas för montage och underhåll av bottenfasta och flytande vindkraftsverk som ska lokaliseras i havsområden i norra Europa.

Områdets speciella naturgivna förutsättningar och tidigare riksintresseutpekande för djupa skyddade områden anger att området är speciellt lämpat för denna typ av verksamhet. Inom området finns också ett flertal motstående allmänna intressen som förslaget behöver prövas mot. Samråd med Länsstyrelsen om undersökningen av betydande miljöpåverkan som hör till detaljplanen sker parallellt.

Programsamrådshandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang