KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för del av Bastekärr 1:18 m fl - Vättlands verksamhetsområde

Akt 1486-P 104

Laga kraft 2010-01-15

Särskild sammanställning

När en plan har antagits ska kommunen enligt 6 kap 16 § Miljöbalken upprätta en särskild sammanställning som kan sägas vara ett slags utvärdering av arbetet med miljöbedömningen för planen.

Den särskilda sammanställningen skall redovisa:

  • Hur miljöaspekterna har integrerats i planen.
  • Hur MKB´n och synpunkter från samråd har beaktats.
  • Skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som övervägts.
  • De åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Särskild sammanställning.pdf Pdf, 139.4 kB, öppnas i nytt fönster. 139.4 kB

Planhandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang