MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Upphävande av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl, Skee centrum, Triangeln

Vy över Grålös 4:56, Triangeln i Skee

Akt nr 1486-P157

Detaljplan för Upphävande av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum
(akt nr 1486-P53), Strömstads kommun

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-11-19 § 227

att anta förslag, daterat 2015-09-17, reviderat 2015-11-19, till upphävande av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum, (akt nr 1486-P53), Strömstads kommun.

Antagandebeslutet har vunnit laga kraft 2015-12-23
Antagen av MBN 2015-11-19
Laga kraft 2015-12-23

Planhandlingar

kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang