Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Upphävande av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl, Skee centrum, Triangeln

Vy över Grålös 4:56, Triangeln i Skee

Akt nr 1486-P157

Detaljplan för Upphävande av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum
(akt nr 1486-P53), Strömstads kommun

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-11-19 § 227

att anta förslag, daterat 2015-09-17, reviderat 2015-11-19, till upphävande av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum, (akt nr 1486-P53), Strömstads kommun.

Antagandebeslutet har vunnit laga kraft 2015-12-23
Antagen av MBN 2015-11-19
Laga kraft 2015-12-23

Planhandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang