MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Detaljplan för del av kv Sadelmakaren

Strömstads kommunfullmäktige har 2016-10-13 § 113 antagit detaljplan för del av kv. Sadelmakaren, Strömstads kommun

Enligt kommunstyrelsens diarium har vid överklagandetidens utgång 2016-11-10 Kommunfullmäktiges beslut inte överklagats.

Länstyrelsen har efter prövning enligt 11 kap 10 § PBK (2010:900) beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Planförslaget har till följd härav vunnit lagakraft 2016-11-12.

Planhandlingar

5. VA-utredning visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang