Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för del av kv Sadelmakaren

Strömstads kommunfullmäktige har 2016-10-13 § 113 antagit detaljplan för del av kv. Sadelmakaren, Strömstads kommun

Enligt kommunstyrelsens diarium har vid överklagandetidens utgång 2016-11-10 Kommunfullmäktiges beslut inte överklagats.

Länstyrelsen har efter prövning enligt 11 kap 10 § PBK (2010:900) beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Planförslaget har till följd härav vunnit lagakraft 2016-11-12.

Planhandlingar

5. VA-utredning visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang