Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Upphävande av del av detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl (infartsväg och Ekopark), (akt nr 1486-P54), Strömstads kommun

Akt nr 1486-P158

Detaljplan för Upphävande av del av detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl (infartsväg och Ekopark),
(akt nr 1486-P54), Strömstads kommun

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-12-17 § 239

att anta förslag, daterat 2015-11-06, till upphävande av del av detaljplan för
del av Strömstad 4:16 m fl (infartsväg och Ekopark) (akt nr 1486-P54) Strömstads kommun.

Antagandebeslutet har vunnit laga kraft 2016-01-08.

Antagen av MBN 2015-12-17
Laga kraft 2016-01-08

Planhandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang