Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl (Österröd)

Strömstads Kommunfullmäktige har 2016-11-24 § 133 antagit detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl, Strömstads kommun.

Enligt Kommunstyrelsens diarium har vid överklagandetidens utgång 2016-12-28 Kommunfullmäktiges beslut inte överklagats.

Länsstyrelsen har efter prövning enligt 11 kap 10 § PBL (2010:900) beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Planbeslutet har till följd härav vunnit lagakraft 2016-12-29.

Antagandehandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang