KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Information om egenkontrollprogram

För att veta att vattnet du producerar eller levererar är rent och uppfyller kraven, måste du ha ett system för egenkontroll. Skyldigheten att bedriva egenkontroll omfattar alla som producerar eller levererar dricksvatten.

Bra rutiner viktigt vid vattenproduktion

Du ska lämna ett förslag på provtagningsprogram med provtagningspunkter och provtagningsfrekvens till oss på miljö-och byggförvaltningen i samband med att du anmäler registrering av din vattenanläggning. Antalet vattenprov som ska tas bestäms bland annat av hur stor mängd dricksvatten du producerar.

Förslag till provtagningspunkter och provtagningsfrekvens

Egenkontroll på anläggningar för dricksvattenförsörjning bör innehålla följande moment;

  • Provtagningspunkter och frekvenser för regelbundna undersökningar
  • Rutiner för övriga undersökningar av dricksvattnets kvalitet
  • Rutiner för informationsutbyte

Undersökningar av dricksvatten är mer regelstyrda än övriga livsmedel. Föreskrifterna beskriver två så kallade undersökningspaket - normal kontroll och utvidgad kontroll.

Normal kontroll – ska ge regelbunden information om dricksvattnets hälsomässiga, tekniska och estetiska kvalitet. Den ska dessutom ge information om beredningens effektivitet, särskilt eventuell desinfektion. Den normala kontrollen omfattar få parametrar som undersöks med hög frekvens.

Utvidgad kontroll – syftet är att kontrollera att samtliga kvalitetskrav i föreskrifterna är uppfyllda och därför omfattar den utvidgade kontrollen relativt många parametrar. En utvidgad kontroll kan inte samtidigt räknas som en normal kontroll när man beräknar hur många kontroller som ska göras.

Provtagningsfrekvens

I nedanstående tabell visas det antalet prov som måste tas per år. Provtagningsfrekvensen är beroende av hur stor vattenförbrukningen är.

Provtagningsfrekvens

Distribuerad eller producerad volym dricksvatten per dygn i ett vatten-försörjningsområde (m3)

Normal kontroll (antal prover per år)

Utvidgad kontroll (antal prover per år)

<10

2

Ett vart tredje år

>10 - <100

4

Ett vart annat år

>100 - <800

4

Ett

Vem fastställer provtagningsprogram?

Miljö-och byggförvaltningen fastställer provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för de regelbundna undersökningarna

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Livsmedelsinspektörer
Daniel Lomgård Lans
0526-193 73
daniel.lomgardlans@stromstad.se

Helena Siljeberg
0526-193 63
helena.siljeberg@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson