Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bild på vattenmätare.

Checklista vid byte av vattenmätare

Att tänka på vid mätarbyte

  • Plocka bort eventuella föremål runt vattenmätaren inför besöket. Mätaren ska vara lätt att komma åt.
  • Kontrollera att avstängningsventilerna på respektive sida om vattenmätaren fungerar. Om de inte fungerar bör du kontakta VA-avdelningen.
  • För mätare som är placerade i brunnar; Vänligen rensa brunnen från isolering, frigolit eller liknande för att underlätta mätarbytet.
  • För dig som har husdjur är vi tacksamma om dessa inte springer löst.
  • Vattenmätaren ska placeras frostfritt, skyddas mot för hög värme och yttre påverkan. 
  • Rörledningar, ventiler och kopplingsdelar (mätarkonsol) på respektive sida om vattenmätaren tillhör fastigheten. Dessa skall vara i sådant skick att ett mätarbyte går att utföra utan risk att läckage i kopplingar uppstår.
  • Vattnet kommer vara helt avstängt under mätarbytet.
  • Om mätarbyte inte är möjligt på grund av att personal från VA-avdelningen inte ges tillträde till eller kan komma åt mätaren; kommer du att debiteras för onödigt besök (enligt gällande taxa).

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson