Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vattenmätarens placering inomhus

Att tänka på:

  • Mätaren är huvudmannens egendom.
  • Mätarens plats ska vara godkänd av VA-anläggningens huvudman
  • Mätaren anordnas så att den skyddas mot frost, värmepåverkan och yttre påverkan.
  • Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
  • Utrymmet under, 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål.
  • Mätarplatsen bör vara upplyst
  • Nedanstående måttangivelser måste följas:Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Jerry Johansson