HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Österröd - nytt och renoverat reningsverk

Vid Österröds reningsverk renas avloppsvatten med ny teknik. Det nya reningsverket har i uppgift att lämna tillbaka vattnet till naturen i det skick naturen lämnad det till markytan.

Merparten av allt avloppsvatten från Strömstads hushåll renas på Österröds reningsverk. Efter flera års utredning togs det officiella spadtaget för en uppgradering av reningsverket i april 2017. Spadtaget innebar byggstart av ett delvis nytt reningsverk, men också renovering av befintliga byggnader.

Bakom satsningen fanns behov av att öka kapaciteten för att möta behovet av ett ökande invånarantal i Strömstads kommun. Anläggningen var också i behov av renovering efter många års drift.

Nereda granuler - ny reningsprocess

Strömstad satsar på ny reningsmetod med granuler som kallas Nereda biologisk rening. Granulerna (bakterier) tillverkas i Nederländerna av företaget Royal HaskoningDHV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nereda biologisk rening behöver inte lika mycket energi för att rena samma mängd vatten som en traditionell reningsprocess behöver. Energibesparing är runt 40-50 procent i det biologiska reningsteget och minskad användning av kemikalier jämfört med traditionell teknik.

Samarbetspartners

Förstudien inför bygget gjordes av Strömstads kommun tillsammans med H2OLAND AB, Sweco Environment AB och Ramböll Sverige AB.

Entreprenörer bakom Österröds reningsverk är Serneke Anläggning AB, Econet Vatten och Miljöteknik, Assemblin VS AB, Assemblin EL AB, IV Väst AB, Curator AB och Emil Lundgren AB.

Byggstart 20 mars 2017

Projektet:

 • 4 april 2017 - Officiellt första spadtag togs tillsammans med presidiet och Serneke anläggning AB.
 • November 2017 - Ny byggnad för Neredas reningsprocess tar form och inkommande byggnad totalrenoveras.
 • December 2017 - Inkommande byggnad besiktas ihop med laboratoriet och ställverket.
 • December 2017 - Grävningsarbetet påbörjas för gjutning av betongplatta till den nya personalbyggnaden.
 • Mars/April 2018 - Inkommande byggnad är driftsatt. Här grov-rensas avloppet för fett, sand och skräp.  
 • Mars/April 2018 - Personalbyggnaden har fått på plats väggar och tak.
 • April 2018 - Byggnaden för Neredas reningsprocess är färdig på utsidan.  
 • Juni 2018 - Neredas granuler(bakterierna) kommer till verket och en testperiod påbörjas med rening av avloppsvatten.
 • September 2018 - Rensbyggnaden och försedimenteringenssteget fungerar. Två torn (bassäng) med Neredas reningsprocess är i gång.
 • September 2018 - De gamla bassängen för biologisk rening töms och renovering påbörjas.
 • Oktober 2018 - Nu körs enbart Neredas reningsprocess.
 • Januari 2019 - Provtagningar görs och reningsverket trimmas in för att hitta rätt position och nivå i alla reningsstegen.
 • Maj 2019 Slutbesiktningar och därefter driftstart.

Sjöledningar till och från Österröds reningsverk

Som en del i renoveringen och nybyggnationen av Österröds reningsverk planerar kommunen att lägga 14,8 km sjöledningar. Läs mer om sjöledningsprojektet.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson