KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Utbyggnad av vattenledningsnätet i Ånneröd till Knarrevik

För att säkerställa vattenförsörjningen och ta hand om avloppet planeras utbyggnad av nya vatten- och avloppsledningar mellan Ånneröd till Knarrevik. Utbyggnaden kommer gå vidare ned mot Svartskärsvägen till Skälbågsvägen och Önholmsvägen.

Information om projektet har skickats via post till berörda fastighetsägare.
Läs mer om hur anslutning till kommunalt vatten och avlopp går till.

Arbetsområdet

Bild över arbetsområdet Knarrevik, Medvik och Ånneröd

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen.

Tiderna i projektet är preliminära och kan komma att ändras.

Varför utförs ledningsarbetet?

 • Länsstyrelsen har klassad Knarrevik som kommunalt ansvarsområde. Knarrevik ligger kustnära och är tillräckligt stort, så för miljön och människors hälsa har Länsstyrelsen gett order om att bygga kommunalt vatten- och avlopp, bilda så kallad verksamhetsområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Utbyggnaden är en investering för framtiden som ger möjlighet att ansluta flera områden till det kommunala ledningsnätet.

Byggstart hösten 2022

Praktisk information om projektet:

 • Höst/Vinter 2021
  Nya VA-ledningar projekteras för sträckan Ånneröd - Knarrevik. Överföringsledningen planeras att gå parallellt med väg 1036 (Bogenvägen) och vidare till området Knarrevik/Medvik (Svarskärs-, Önholms- och Skälbågsvägen).
 • Februari 2022
  Utskick angående ledningsrätt till markägare och samråd med Länsstyrelsen om ledningsförläggningen.
 • Februari 2022
  BohusGeo ska genomföra markprover med undersökningsborr för att verifiera markförhållanden.
 • Våren 2022
  Upphandling av entreprenör.
 • December 2022/april 2024
  Etapp 1, ledningar dras från Ånneröd till Bågen. Slutbesiktning maj 2024.
 • Maj 2024/mars 2025
  Etapp 2, ledningar dras i bostadsområdet Svartskärsvägen till Skälbågsvägen och Önholmsvägen.
 • Vår 2025/Höst 2025
  Etapp 3, vatten- och avloppsledningar från Bogen till Lökholmen.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Jerry Johansson