KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vattenledningsnätet byts ut längs Korta vägen och Vatulandsgatan

Med beräknad start 25 oktober 2021 byts och renoveras vattenledningsnätet ut längs Korta vägen samt en del av Vatulandsgatan för att säkra vattenkvaliteten. Arbetet beräknas ta ca. 6 månader. Information om arbetet har skickats via post till berörda fastighetsägare.

Arbetsområdet

Arbetsområdet är från Trädgårdsgatan/Vatulandsgatan fram till Myrängsvägen/Vatulandsgatan. Arbetet startar vid Trädgårdsgatan.

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen.

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen.

Kör försiktigt!

Trafik till och från fastigheter i arbetsområdet tillåts i den utsträckning gatan är framkomlig. Gatan stängs av där grävning sker. Skyltar kommer dirigera trafiken runt arbetsområdet.

Parkeringsmöjligheterna längs vägen blir begränsade under byggtiden. Gående lämnas passage.

Tillfälliga störningar

En tillfällig vattenslang kommer att dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kommer att ske i samband med omkopplingen av vattnet. Samtliga fastighetsägare kontaktas när det är aktuellt för omkoppling.

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång - spola tills klart vatten återkommer.

Tack för tålamodet!

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet! Vi ber också om överseende med eventuella ändringar i planeringen ovan, sådana kan krävas med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Har du frågor kan du ta kontakt med personal på plats eller kommuncenter under ordinarie arbetstid på telefon 0526-190 00. Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid, ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Före asfalteringen kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt. Gatan kan därför behöva förbli "grusväg" en kortare period.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson