MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-02-15

Torsdag den 15 februari 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program/information
Information; filmen om ”Stenbrottets kvinnor”
Information; styrmodell för Strömstads kommun

Allmänhetens fråga

-------------------------------------------------------

OBS kallelsen har uppdaterats med 3 valärenden 13-15

19:00 Mötet öppnas av ordförande (Webbsändning)

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: den 26 februari 2018 klockan 08:30 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken (uppdaterad 2018-02-09. Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering av Metoo

01. Medborgarförslag om frisbeegolfbana

02. Medborgarförslag om att avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnaderna på Nord-Långö (Alaska)

03. Valdistriktsindelning vid Europaparlamentsvalet 2019

04. Utredning av driftsorganisation Kultur & Fritid

05. Jämlikhetsplan

06. Godkännande stadgar Kosterstiftelsen

07. Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i området Rossö Sörbo Kroken

08. Renovering Simhall

09.Uteserveringspolicy

10. Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl (färjeterminalen)

11. Tolkförmedling Väst - ansökan

12. Anmälningsärende; Ej verkställda beslut från Socialförvaltningen 2017

13. Avsäger som ersättare i miljö och byggnämnden

14. Val av ny ersättare i miljö och byggnämnden

15. Val av ny styrelseledamot i AB Strömstadslokaler

Lars-Åke Karlgren har inkommit med två "frågor" till kommunstyrelsens ordförande;

1. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Varför har inga möten hållits med styrgruppen för Canning under mandatperioden?
Lars Åke Karlgren Vänsterpartiet.

2. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande:
I en motion från Vänsterpartiet angående ett teknikkluster i Bastekärr inlämnad 25.2.2013 och besvarad I KF 23.4.2015 med att ett möte skall hållas mellan Tekniska nämnden, kommunchefen och Position Väst. Vad kom ni fram till på det mötet och var finns det dokumenterat? Lars Åke Karlgren Vänsterpartiet.


Tid och plats för partiernas förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

-

-

har varit

Liberalerna

-

-

-

Kristdemokraterna

 -

 .-

-

Miljöpartiet de gröna

-

-

inget gruppmöte

Nya Moderaterna

måndag 12 feb

18:00

Sjöräddningssällskapets stn

Socialdemokraterna

tisdag 

13 feb

18:00

Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset

Sverigedemokraterna

-

 -

-

Vänsterpartiet

tisdag 

13 feb

18:00

Mellegården Krokstrand

 

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland