MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-03-27

Tisdagen den 27 mars 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program/information

Information; Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde

Information; Utredning tillagningskök

Allmänhetens fråga

1. Vilken strategi var och en av kommunfullmäktiges partier har på att Strömstads landsbygd i helhet och Koster i synnerhet inte bara ska bli en turistfälla utan också ett levande samhälle? (är flyttat till kommunfullmäktige 2018-04-26)

2. angående planerad exploatering i Myren Pdf, 763.9 kB, öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------------------------

19:00 Mötet öppnas av ordförande (Webbsändning)

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: den 6 april klockan 08:30 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 45.7 MB, öppnas i nytt fönster.

01 Avtal investeringar – färjeläget

02 Svar på -Medborgarförslag om lokaler till HVB-boende

03 Motion om ny högstadieskola från Vänsterpartiet

04 Strategi för fossiloberoende

05 Granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut

06 Uppdatering kostpolicy

07 Utredning tillagningskök

08 Detaljplan för Kv. Rönnen m fl Myrenområdet

09 Gatukostnadsutredning, kv Rönnen m.fl, Myrenområdet

10 Anmälningsärende


Tid och plats för partiernas förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

20 mars

17:00

KS-salen

Liberalerna

20 mars

17:00

KS-salen

Kristdemokraterna

20 mars

 17:00

KS-salen

Miljöpartiet de gröna

20 mars

17:00

KS-salen

Nya Moderaterna

26 mars

18:00

Sjöräddningssällskapet

Socialdemokraterna

25 mars


18:00


KS-salen


Sverigedemokraterna

-

 -

-

Vänsterpartiet

26 mars


18:00

Mellangården Krokstrand

 

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland