Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-04-26

Torsdagen den 26 april 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

18:00 Program/information

Information; Energi- och klimatrådgivare Roger Stenström

Information; Årsredovisning 2017 Diana Johansson

Ev. Allmänhetens fråga

19:00 Mötet öppnas av ordförande (Webbsändning)

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: den 4 Maj klockan 08:30 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 24.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utdelning av diplom till Tontämjarna

01. Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack

02. Medborgarförslag om luftkvaliteten i vår tätort

03. Medborgarförslag angående utvidgning av kommunens fibernät

04. Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet

05. Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet

06. Finansrapport 2017

07. Revisionsrapport 2017

08. Årsredovisning 2017

09. Revisionsberättelse ansvarsfrihet

10. Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

11. Utbetalning av partistöd 2018

12. Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag

13. Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

14. Revidering av ägardirektiv för Strömstad kommuns aktiebolag

15. Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018

16. Upptagande av lån 2018

17.Förslag till nya regler för partistöd

18. Anmälningsärende


Tid och plats för partiernas förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

24 april

18:00

KS-salen

Liberalerna

19 april

18:00

Ks salen

Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna

23 april

18:00

MBN mötesrum

Nya Moderaterna
Socialdemokraterna

24 april


18:00


KF-salen


Sverigedemokraterna

-

 -

-

Vänsterpartiet

 

24 april


18:00

Rådhuset

 

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland