MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-09-20

Torsdagen den 20 september 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

18:00 Program/information

Ev. Allmänhetens fråga
Återkoppling demokratidagar
Samarbete stadsutveckling/Urban Platsinnovation

---------------------------------------------------------------------

19:00 Mötet öppnas av ordförande (Webbsändning)

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: 27 september klockan 09:00 på Kommunledningskontoret.

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken

 

01. Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden 

 

02. Medborgarförslag om bildande av en centrumförening 

 

 

03. Svar på - Medborgarförslag; kommunen se på möjlighet till träffpunkt för teknik och motorintresserade 

 

 

04. Svar på Motion angående solskydd vid förskolor 

 

 

05. VA-försörjningsplan 

 

 

06. Krisinformationsplan 

 

 

07. Blå översiktsplan Blå ÖP - beslut om antagande 

 

 

08. Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022 

 

 

09. Revidering av arvodesreglemente 

 

 

10.Val av ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Anders Ekström som avsagt sig uppdraget 

 

 

11. Anmälningsärende 

 Tid och plats för partierna förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

l


har varit

Liberalernahar varit

Kristdemokraternahar varit

Miljöpartiet de gröna

17 sep

18:00

i MBF:s mötesrum

Nya Moderaterna
Socialdemokraterna

19 sep


18:00


Folketshus


Sverigedemokraterna


 


Vänsterpartiet

  telefonmöte

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland