Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-10-25

Torsdagen den 25 oktober 2018
Tid: 19:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program/information

Ev. Allmänhetens fråga

Mötet kommer att avslutas med avtackning av avgående ledamöter

---------------------------------------------------------------------

19:00 Mötet öppnas av ålderspresidenten Lars Tysklind (L).(Webbsändning)

OBS ärende 15 och 17 utgår!

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: 5 november klockan 15:00 på Kommunledningskontoret.

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.

01. Mötet öppnas av ålderspresidenten Lars Tysklind (L).

02. Val av ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14.

03. Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för    mandatperioden2018-10-15 --2022-10-14.

04. Val av 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14.

05. Val av valberedning för mandatperioden 
2018-10-15 -- 2022-10-14.

06. Val av ordförande i valberedningen för
mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

07. Val av vice ordförande i valberedningen för
mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

08. Svar på medborgarförslag om närtrafiken.

09. Svar på Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack.

10. Svar på Medborgarförslag om frisbeegolfbana.

11. Svar på -Motion om borttagande av busshållsplats vid nedre bron, Södra Hamngatan från Sverigedemokraterna.

12. Revidering av Policy för inköp och upphandling med
tillhörande regler.

13. Canning - förlängning av markanvisningsavtal.

Socialdemokraternas tilläggsyrkande Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

14. Avsägelse från uppdraget som vice ordförande i Valnämnden.

15. Val av ny vice ordförande i Valnämnden. obs utgår lämnas till Valberedningen

16. Avsägelse från uppdraget som ordförande i Valnämnden.

17. Val av ny ordförande i Valnämnden. obs utgår lämnas till valberedningen.

18. Avsägelse som ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

19. Val av ny ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

20. Avsägelse som ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

21. Val av ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

22. Anmälningsärende


Tid och plats för partierna förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

23/10

17:30

Kommunfullmäktiges sessionssal

Liberalerna

22/10

18:00

Kommunstyrelsens sessionssal

Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna

22/10

18:00

i MBF:s mötesrum

Nya Moderaterna
Socialdemokraterna

24/10


18:00


Kommunstyrelsens sessionssal

Sverigedemokraterna

22/10

 18:00

Oslovägen

Vänsterpartiet

 23/10

18:00

Kapten Hallbergs mötesrum Stadshuset

Feministiskt initiativ

22/10


Kontakta; joaralvdal@gmail.com

 

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland