MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-12-13

Torsdagen den  13 december 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program/information

18:00 - Sammanträdet öppnas.  (OBS tiden)         

Upprop.
Tidpunkt för justering;
Val av justerare.

---------------------------------------------------------------------

Kallelse med bilagor till Kommunfullmäktige 2018-12-13 Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Inkommen interpellation se ärende 15. 

(Beträffande ärende 14. Kommunfullmäktige har att för perioden 2019-2022 utse ledamöter till nämnder och styrelser. Valberedningens förslag till nomineringar kommer att presenteras på sammanträdet.)

00. Ev. allmänhetens fråga

01. Motion om Gender Budget.

02. Motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer.

03. Motion om reservvattentäkt.

04. Motion Kosters utveckling och framtid.

05. Motion: Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun.

06. Redovisning av motioner 2018.

07. Redovisning av medborgarförslagen 2018.

08. Canning - förlängning av markanvisningsavtal.

09. Svar på Medborgarförslag om en Friskare vård i Strömstad.

10. Svar på Motion om Friskare vård i Strömstad

11. Kommuninvest - Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal.

12. Investeringsramar och borgen för bolagen 2019.

13 Anmälningsärende.

14 Val till nämnder och styrelser.

15. Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster.Interpellation från Karla Valdivieso (MP) till Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ronnie Brorsson (S), ordförande i presidiet för Kommunfullmäktige: gällande hantering av Motioner till Kommunfullmäktige Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Interpellationssvar från Ronnie Brorsson (S) gällande hantering av motioner till kommunalfullmäktige. Pdf, 382 kB, öppnas i nytt fönster.


Tid och plats för partierna förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

11/12

18:00

Kapten Hallberg/stadshuset

Liberalerna

11/12

18:00

Mors sal, Stadshuset

Kristdemokraterna

13/12


Solrosgatan 6  Strömstad.

Miljöpartiet de gröna

6/12

18:00

på Furholmen 

Nya Moderaterna

10/12

18:00

Kommunfullmäktiges sessionssal

Socialdemokraterna

11/12

18:00

 

Kommunstyrelsens sessionssal


Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

7/12

18:00

 

 

Krokstrand Mellangården

Feministiskt initiativ

9/12

16:00

Oslovägen 9A

 

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland