HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-03-28

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-03-28 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

18:00 - Mötet öppnas av ordförande

Upprop

Tidpunkt för protokollets justering:

den 5 april klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärkenPDF

1. Information från Göran Wallo, VD kommunala bolagen
2. Information från Mats Granberg angående inkommen skrivelse
3. Medborgarförslag om informationsförbättringar mellan förskolor och vårdnadshavare
4. Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstads kommun
5. Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13
6. Motion om internatskola på Koster från Dag Wersén (M)
7. Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet
8. Motion om att utveckla Vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv från Feministiskt initiativ
9. Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ
10. Motion om att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen från Nya Moderaterna
11. Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Nya Moderaterna
12. Motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden.
13. Motion om översyn av kommunens politiska organisation från Moderaterna
14. Motion om byte av namn på ”Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet” från Feministiskt Initiativ
15. Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt
16. Folkhälsoplan 2019-2022
17. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
18. Redovisning av lokalt partistöd 2017
19. Utbetalning partistöd 2019
20. Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022
21. Styrdokument Krisberedskap 2019-2022
22. Avsägelse som kommunrevisor
23. Val av kommunrevisor
24. Anmälningsärenden


Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

 


Har redan varit

LiberalernaIngen uppgift

KristdemokraternaIngen uppgift

Miljöpartiet de gröna

torsdag

21/3


18:00

Miljö- och byggs möterum, Stadshuset

Nya Moderaterna

måndag 25/3

18:30

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Socialdemokraterna

tisdag 

26/3

18:00

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

SverigedemokraternaIngen uppgift

VänsterpartietIngen uppgift


Feminisktiskt Initiativ

24/3

10:30

Oslovägen Strömstad


Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck