MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-04-25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-04-25 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Upprop

Tidpunkt för protokollets justering:

den 2 maj klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Eventuell information

Allmänhetens frågestund

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 49.8 MB.

 1. Val av nämndemän - information
 2. Fråga till ordförande i Miljö och byggnämnden Peter Sövig ( S )
 3. Avsägelse som ersättare i Strömstadsbyggen AB
 4. Val av ersättare i Strömstadsbyggen AB
 5. Avsägelse av som styrelseledamot i AB Strömstadslokaler
 6. Val av som styrelseledamot i AB Strömstadslokaler
 7. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
 8. Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter
 9. Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i Strömstads kommun
 10. Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre
 11. Svar på - Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna
 12. Revisionsrapport 2018
 13. Revisionsberättelse 2018
 14. Årsredovisning 2018
 15. Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ
 16. Finansiella rapporter
 17. Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns förvaltade fonder
 18. Överföring investeringsbudget från 2018 till 2019
 19. Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen
 20. Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst Årsredovisning och revisionsberättelse 2018


Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland