MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-06-18

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag 2019-06-18 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Allmänhetens frågestund

Budgetdebatt efter punkt 13 med följande ordningsföljd:

Inledning - tre minuter per parti i följande ordning: M, C, KD, S, MP, SD, FI, L och V. Högst två repliker per replikskifte, övriga ledamöter får delta - max två minuter per inlägg.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 33.3 MB.


1.


Medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i Västra Götaland

2

Medborgarförslag om lekplatser

3

Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn

4

Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet

5

Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium

6

Svar på - Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier

7

Redovisning av medborgarförslag

8

Avsägelser

9

Val av nämndemän till Uddevalla tingsrätt 2020-2023

10

Nominering av nämndemän till förvaltningsrätten

11

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2019

12

Finansiella rapporter 2019

13

Revidering av långsiktiga mål


14

BUDGETDEBATT

Budgetramar 2020

15

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

16

Årsrapport försäkringar 2018

17

Parkeringsnorm för Strömstads kommun

18


Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030

19

Revidering av oljeskyddsplan

20


Revidering av taxa gällande lag om tobak och liknade produkter

21

Komplettering av kart- och mättaxan

22

Svar på - Motion om fastighetsköp

23


Svar på - Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige

24
Svar på - Motion om inrättande av formella samrådsmöten mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kosternämnden från Centerpartiet

25


Svar på - Motion om att trygghetscertifiera detaljplaneområdet på Canning från Centerpartiet

26


Svar på - Motion om namnbrickor till förtroendevalda från Liberalerna

27


Svar på - Motion om inrättande av blåljuskluster vid Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet

28


Svar på - Motion om blåljuscenter från Sverigedemokraterna

29


Svar på - Motion om att utveckla Vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv från Feministiskt initiativ

30

Redovisning av motioner 2019

31

Inkomna motioner (9 st)

32

Fråga angående ärendet upphandling av sopbil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

33

Anmälningsärenden

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland