MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-10-24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-10-24 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: torsdagen den 31 oktober kl 15:30

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 6.3 MB.

1 Information från Martin Axelsson från HRavdelningen
2 Frågestund
- Eventuell allmänhetens fråga
Fråga till Strömstadslokalers ordförande om projektering av multiköket och
behovsinventering
- Fråga till ordföranden i AB Strömstadsbyggen angående Filjestadsprojektet på
Sydkoster3 Inkomna motioner
3a. Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ
3b. Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads
kommun från Moderaterna
4 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda
5 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
6 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) - direktanvisning för bostäder
7 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggande av gång- och
cykelbro över Bojarkilen från Lars Tysklind, Liberalerna
8 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om öppenhet och dialog kring
köpet av Strömstads Sjukhus från Åsa Torstensson, Centerpartiet
9 Eventuella anmälningsärenden


Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland