MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-11-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-11-21
kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

tisdag den 26 november klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 19.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1 Eventuell allmänhetens fråga
2 Avsägelser och val
- avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen från Karla Valdevieso (MP)
- avsägelse som ersättare i AB Strömstadsgaragen från Stig Johansson (L)
3 Frågestund
4 Inkomna motioner
5 Årsplan 2020 för sammanträden och ekonomiprocesser
6 Revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2019
7 Delårsrapport augusti 2019
8 Finansiella rapporter 2019
9 Skattesatsen för år 2020
10 Mål Budget 2020 samt plan 2021-2023
11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka verksamheter som ska
fylla sjukhusfastighet från Åsa Torstensson, Centerpartiet

Ronnie Brorsson
ordförande


Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland