MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-02-13

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-02-13 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 20 februari 2020 klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 57.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1

Eventuell allmänhetens fråga

2

Avsägelser och val

3

Frågestund

4

Inkomna motioner

5

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv. Montören m.fl.

6

Kv Montören m fl, Västra Prästängen – detaljplan

7

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)

8

Detaljplan för del av Hogdal 2:22

9

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

10

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2019

11

Investeringsramar och borgen för bolagen 2020

12

Revidering av säkerhetspolicy

13

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

14

Svar på - Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i klimatomställningen

15

Svar på - Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära gränsernas ramar

16

Svar på - Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt Simonsson Fröjd (S)

17

Svar på - Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt initiativ

18

Svar på - Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet

19

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna

20

Anmälningsärenden

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland