MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-06-16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-06-16 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 23 juni klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 159 MB, öppnas i nytt fönster.

Komletterande ärendens handlingar Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

1

Avsägelser och val

2

Inkomna motioner

3

Svar på - Motion om att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen från Nya Moderaterna

4

Svar på - motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden.

5

Svar på - Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ

6

Svar på - Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet

7

Svar på - Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav.

8

Svar på - Motion om ängsmarker från Miljöpartiet

9

Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl

10

Sardinen 1 m fl - detaljplan

11

Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av Bojarskolan)

12

Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) detaljplan

13

Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl

14

Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan

15

Mekanikern 1 - detaljplan

16

Begäran om ytterligare medel för fritidsgårdsverksamheten 2020

17

Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

18

Årsrapport försäkringar 2019

19

Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst - Årsredovisning, förvaltingsberättelse och revisionsberättelse 2019

20

Begäran om utökad låneram

21

Delårsrapport mars 2020

22

Finansiella rapporter 2020

23

Budget 2021 - Förslag till nämndsramar

24

Interpellation om måltidsförsörjning från Kerstin Karlsson (L)

25

Strömstad Pilen 5

26

Redovisning av motioner 2020

27

Redovisning av medborgarförslagen 2020

28

Anmälningsärenden

 


Kompletterande ärenden och ändringar:

1

Fråga från Elisabeth Johansson (C)

(kommer att tas upp som ärende 23, vilket medföra att Ärende 23, Förslag till nämnd-ramar kommer att tas upp som ärende 29)

2.

Förslag till etappmål 2021-2022

(kommer att tas upp som ärende 30)

3

Interpellation från Åsa Torstensson (C)

(kommer tas upp som ärende 31)


 

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland