Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-09-24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-09-24 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 30 september klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 39.7 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Information om Energi Strömstadslokaler (KF)

2

Inkomna medborgarförslag

3

Avsägelser och val

4

Upphörande av policy för vänortsutbyte

5

VALBÄCK 1:14 - försäljning av del av fastighet

6

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud

7

Policy för dagvattenhantering

8

Reviderad Plan- och bygglovstaxa

9

Förslag på ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

10

Inkomna motioner

11

Svar på - Motion om utredning av tillagningskök från Kristdemokraterna

12

Svar på - Motion om vikariesituationen på bl.a. Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

13


Svar på - Motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda, från Liberalerna

14

Svar på - Motion om internatskola på Koster från Dag Wersén (M)

15

Svar på - Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt

16

Svar på - Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

17

Svar på - Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads kommun från Moderaterna

18

Svar på - Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

19

Interpellation till Kent Hansson (S) från Åsa Torstensson (C) om vilka åtgärder kommunstyrelsens ordförande avser att vidta för att stärka Strömstads näringsliv och förbättra dialogen mellan företagare och Strömstads kommun

20

Enkel fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig (S) från Tore Lomgård (C)

21

Interpellation om Canningområdet till kommunstyrelsens ordförande från Lars Tysklind (L)


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland