MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-10-29

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-10-29 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 4 november klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Besök av Samordningsförbundet Väst

2

Information om StrOM - Strömstad Omställningskontor

3

Information om att uppmärksamma 100 år av demokrati

4

Avsägelser och val

5

Inkomna motioner

6

Ansökan om anläggningsbidrag för återstående medel för att kunna bygga planerad skatepark

7

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

8

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

9

Svar på - Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i Strömstads kommun

10

Svar på - Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Centerpartiet

11

Svar på - Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheterHantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland