MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-11-26

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-11-26 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 3 december klockan 15:30 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 44.7 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Avsägelse och val

2

Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiprocesser

3

Multifunktionellt kök

4

Revisorernas bedömning av delårsrapporten augusti 2020

5

Delårsrapport augusti 2020

6

Finansiella rapporter 2020

7

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst

8

Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst

9

Revisionens budget 2021

10

Etappmål 2021-2022

11

Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

Talartid för budgetarna:

Kommunstyrelsens-budget, max 20 min

Liberalernas budget, max 15 minuter

Centerpartiets budget, max 15 min

Miljöpartiets budget, max 15 minuter

Moderaternas budget, max 15 minuter

Sverigedemokraterna, max 15 minuter


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland