Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-12-17

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-12-17 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 22 december klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 9.6 MB.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden

2

Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov

3

Förslag till vänort - Rousse, Bulgarien

4

Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig (S) från Åsa Torstensson (C)

5

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande från Simone Fischer Cederbratt (M)

6

Revidering av torghandelstaxa

7

Revidering av jämlikhetsplan

8

Redovisning av medborgarförslagen 2020

9

Redovisning av motioner 2020

10

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2020

11

Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet

12

Svar på - Motion om reservvattentäkt från Liberalerna

13

Svar på - Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun

14

Svar på - Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Nya Moderaterna

15

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna

16

Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland