MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-06-22

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag
2021-06-22 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 29 juni klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Uppmärksammande av rådigt ingripande.


Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nr

Ärenderubrik

1

Inkomna medborgarförslag

2

Inkomna motioner

3

Politiska arvoden 2021

4

Årsrapport försäkringar 2020

5

Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst

6

Redovisning av lokalt partistöd 2019

7

Utbetalning partistöd 2021

8

Delårsrapport april 2021

9

Finansiella rapporter 2021

10

Information om utvecklingsarenan

11

Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt

12

Reducering samt förändring av avgift för kulturskolans verksamhet

13

Reglemente för inköp av fastigheter för hela koncernen.

14

Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun

15

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2021

16

Redovisning av medborgarförslagen 2021

17

Redovisning av motioner 2021

18

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland