MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-10-14

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-10-14 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 19 oktober klockan 16:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 7.5 MB.

 

Nr

Ärenderubrik

1

Besök av Sof Väst kl 18-18.30

2

Avsägelser och val

3

Motion om central badplats från Miljöpartiet

4

Tillsättande av arvodesberedning

5

Förfrågan om samarbete mellan kurortsstäder

6

Svar på - Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna

7

Svar på - Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ

8

Årsplan 2022 för sammanträden och ekonomiprocesser

9

Begäran om avsteg från hamntaxan från Tekniska nämnden

10

Anmälningsärenden

11

Utbildning - Styrning och ledning (ca 75 min)Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland