MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-11-18

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-11-18 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 23 november klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 45.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelser och

2

Val av arvodesberedning

3

Inkomna medborgarförslag

4

Inkomna motioner

5

Svar på - Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre

6


Svar på - Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt initiativ

7


Svar på - Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från Feministiskt Initiativ

8

Svar på - Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna

9

Utökning av Samordningsförbundet Väst med Melleruds kommun

10

Revisorernas bedömning av delårsrapporten augusti 2021

11

Delårsrapport augusti 2021

12

Finansiella rapporter 2021

13

Revisionens mål och budget 2022

14Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025

Talartid:

Kommunstyrelsens budget, max 20 minuter

Centerpartiets budget, max 10 min

Miljöpartiets budget, max 10 min

Moderaternas budget, max 10 min

Sverigedemokraternas inledningsanförande, max 6 min

Liberalernas inledningsanförande, max 6 min

Efter varje budgetanförande har övriga gruppledare/parti möjlighet att begära en replik på 1 minut. Replikrätt ges även på övriga partiers inledningsanföranden även om de inte har en egen budget.

15

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland