MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-03-24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2022-03-24 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 31 mars klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelser och val

2

Inkomna medborgarförslag

3

Information från VD Tobias Kristiansson

4

Inkomna motioner

5

Frågor

6

Revidering socialnämndens taxa 2022

7

Överföring investeringsbudget 2021-2022

8

Redovisning av lokalt partistöd 2020

9

Utbetalning partistöd 2022

10

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet

11

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ

12

Svar på - Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

13

Svar på - Motion om jämställdhetsintergrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

14

Svar på - Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna

15

Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

16

Svar på - Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna

17

Svar på - Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin från Vänsterpartiet

18

Svar på - Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm

19

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland