Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-10-20

Kommunfullmäktiges nya ledamöter hälsas välkomna med information 2022-10-20 kl 18:00-18:15, i Aulan, Strömstads gymnasium.

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2022-10-20 kl 18.15 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ålderspresidenten

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 25 oktober klockan 16:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Val av ordförande i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

2

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

3

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

4

Val av valberedning för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

5

Val av ordförande i valberedning för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

6

Val av vice ordförande i valberedning för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

7

Medborgarförslag om att åtgärder för sommartrafiken på Badhusgatan

8

Medborgarförslag om att inackorderingstillägg ska utgå från elev och inte skolhuvudman

9

Medborgarförslag om äldre fotografier på stadens elskåp

10

Medborgarförslag om en förbättrad ställplats för turistande husbilar vid Bojar

11

Medborgarförslag om utveckling av bunkertaket på Laholmen

12

Medborgarförslag om granittrappa på Laholmen

13

Frågestund

14

Avsägelser och val

15

Begäran om uppgifter om förordnande av borgerliga vigselförrättare 2023-2026

16

Motion om stöd till Föreningsnavets personal ifråga om arbetsledning och personaladministration från Oscar Russberg (M)

17

Motion om badet på Skurveskär från Liberalerna

18

Motion om lekplats för hundar från Liberalerna

19

Svar på - Motion om bilfritt från Miljöpartiet

20

Ansökan om lån - Strömstad Tennisklubb

21

Föreskrift om intervall för rengöring och brandskyddskontroll

22

Etappmål budget 2023 plan 2024

23

Anmälningsärenden

 

 

 
Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland