Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-05-04

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2023-05-04 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:

OBS! Ledamöterna kallas till 17.30 för att delta i utbildning i informationssäkerhet

Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 9 maj klockan 14:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 42.1 MB.


Nr

Ärenderubrik

1

Information från förvaltningarna

2

Medborgarförslag om platsen, där minnesstenen över slaget om Strömstad 1717 ytterst på Laholmen, döps till Ulf Hanssons plats

3

Frågestund

4

Motion om fältassistenter från Liberalerna

5

Motion om bättre förutsättningar för elbilsladdning från Centerpartiet

6

Avsägelse och val

7

Svar på - Motion om ett bygge med möjlighet till socialt umgänge från Simone Fischer (M) och Hans-Robert Hansson (L)

8

Svar på - Motion om sjukhusets rehabbassäng från Andreas Hansson, Tore Lomgård, Åsa Torstensson och Rikard Hermansson, Centerpartiet

9

Svar på - Motion om att utlysa klimatnödläge från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

10

Svar på - Motion om Näringslivsstrategi 2032 från Miljöpartiet

11

Svar på - Motion om solkraftsplan från Tore Lomgård och Morgan Gutke, Centerpartiet

12

Svar på - Motion om sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen samt byggande av bro från Liberalerna

13

Revisionsrapport 2022

14

Revisionsberättelse 2022

15

Strömstads kommuns årsredovisning 2022

16

Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ

17

Finansiella rapport Helår 2022

18

Utbetalning partistöd 2023

19

Årsredovisning 2022 - Samordningsförbundet Väst (Sof Väst)

20

Riktlinjer för hantering av initiativärenden

21

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland