KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-10-19

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2023-10-19 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:

Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

tisdag den 24 oktober klockan 15:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 86.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Presentation av ny kommundirektör

2

Utdelning av Miljöpris och Kulturmiljödiplom 2022

3

Presentation av ny nyhetschef Strömstads Tidning vid nästa kommunfullmäktigemöte

4

Information från Samordningsförbundet Väst

5

Medborgarförslag om att återöppna sjukhus- och rehab-bassängen på Pilen 5

6

Frågestund

7

Motion gällande sanering av Canningområdet, förstärkning av kajen med mera, från Liberalerna

8

Motion om att Strömstads kommun bildar kommunalförbund med Bengtsfors kommun för att driva sjukvård i fastigheten Pilen 5, från Kristdemokraterna

9

Avsägelser och val

10

Svar på - Motion om återbruka mera från Elisabeth Johansson och Åsa Torstensson, Centerpartiet

11

Förslag ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst

12

Delägare i nytt bolag - Streemi AB

13

Reviderade riktlinjer för inköpskort

14

Detaljplan - Del av Källvik 1:73

15

Exploateringsavtal - Del av Källvik 1:73

16

Antagande av detaljplan för del av Strömstad 3:16 m.fl (nytt polishus)

17

Exploateringsavtal för detaljplan STRÖMSTAD 3:16 m.fl (nytt polishus)

18

Anmälningsärenden

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland