Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-11-16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2023-11-16 kl 17.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:

Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

tisdag den 21 november klockan 15:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 18.2 MB, öppnas i nytt fönster.


  

Nr

Ärenderubrik

1

Frågestund

2

Avsägelser och val

3

Motion om att installera elljus på Strömsvallens A- och B-plan från Anders Karlsson, Miljöpartiet

4

Motion om läxfri skola från Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ

5

Svar på - Motion om strandpromenad från Röudden till Surbrunn från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

6

Svar på - Motion om att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd från Moderaterna

7

Svar på - Motion om it-säkerhet och lösenord från Liberalerna

8

Antagande av Näringslivsstrategi 2030

9

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2023

10

Delårsrapport augusti 2023

11

 

 

 

 

 

 

 

Mål och budget 2024 samt plan 2025-2026

Talartid:

Kommunstyrelsens budget, max 20 minuter

Centerpartiets budget, max 10 minuter

Feministiskt initiativs inledningsanförande, max 6 minuter

Miljöpartiets inledningsanförande, max 6 minuter

Liberalernas inledningsanförande, max 6 minuter

Sverigedemokraternas inledningsanförande, max 6 minuter

12

Anmälningsärenden

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland