Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-05-27

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-05-27 kl 13.00-18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.15      Leon Eriksson

13.15-14.45      Michael Olsson, Roland Kindslätt, Kristin Ulfstad, Jimmy Magnusson, Mattias Sahlberg och Elin Solvang

14.45-15.00      Kaffepaus

15.10-15.30      Karolina Berggren

15.30-17.00      Carsten Sörlie

17:00                  Mats Brocker


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 141.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Information om UngDrive

2

Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl

3

Sardinen 1 m fl - detaljplan

4

Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av Bojarskolan) - (handlingarn kompletteras med Tekniskas beslut så fort protokollet justerats)

5

Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) detaljplan

6

Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl (handlingarn kompletteras med Tekniskas beslut så fort protokollet justerats)

7

Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan

8

Mekanikern 1 - detaljplan

9

Ansökan om planbesked - Knarrevik 1:4

10

Ansökan om planbesked Rossö 1:43

11

Svar på - motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden.

12

Svar på - Motion om att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen från Nya Moderaterna

13

Sammanträden på distans

14

Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

15

Årsrapport försäkringar 2019

16

Begäran om driftsbidrag för Nordby Supermarkethallen

17

Begäran om utökad låneram

18

Delårsrapport mars 2020

19

Finansiella rapporter 2020

20

Budget 2021 - Förslag till nämndsramar

21

Förslag till etappmål 2021-2022 (Handlingar skickas ut senare)

22

Pilen 5 (sjukhusfastigheten)

23

Val av ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott

24

Val av ombud till stämma i Kommuninvest ekonomisk förening

25

Val av Strömstad kommuns representant i Strömstad Akademi

26

Val av ledamot i Folkhälsorådet

27

Redovisning av motioner 2020

28

Redovisning av medborgarförslagen 2020

29

Anmälningsärenden
Strömstad 2020-05-20

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland