Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-12-02

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-12-02 kl 10.00-18.00 i Stora salen, Skagerack, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10.00-10.45 Roland Kindslätt och Kristin Ulfstad

10.45-11.30 Roland Kindslätt

11.30-12.00 Maria Aronsson och Terése Lomgård

12.00-13.30 LUNCH

13.30-13.50 Thomas Niklasson

13.50-14.10 Kristin Ulfstad och William Lindahl

14.10-14.40 Kristin Ulfstad och Carsten Sörlie

14.40-15.15 Mattias Svensson, Carsten Sörlie och Mats Brocker

15.15-15.25 Carina Dalenius

15.25-15.40 Peter Birgersson Dafteryd

15.40-15.50 Mats Brocker

15.50-16.20 Mats Brocker och Karin Rukin

16.20-16.35 Elin Solvang och Ellen Andersson

16.36-16.50 Elin Solvang och Jimmy MagnussonHela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 63.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl - (Starekilens småbåtshamn)

2

Revidering av torghandelstaxa

3

MÄLLBY 1:16 - detaljplan

4

Svar på - Motion om reservvattentäkt från Liberalerna

5

Svar på - Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Nya Moderaterna

6

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna

7

Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet

8

Klimatlöften

9

Revidering av jämlikhetsplan

10

Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

11

Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 - årlig uppföljning samt information om bostadsmarknaden i länet

12

Omklassificering av exploateringsprojekt 98210 avseende småbåtshamn till investeringsprojekt

13

Översyn av exploateringsprojekt

14

Slutredovisning av exploateringsprojekt

15

Ernst Young - granskning av inköp och upphandling i Strömstads kommun

16

Ernst Young - granskning av Strömstads kommuns lokalförsörjningsprocess - dokumentationsbegäran och intervjubokningar

17

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport

18

Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2020

19

Översiktlig stabilitetskartering Strömstads kommun

20

Svar på - Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun

21

Strategi för digital infrastruktur (Fibernätsstrategi)

22

Fjällskivlingen 2 - detaljplan

23

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik

24

Redovisning av medborgarförslagen 2020

25

Redovisning av motioner 2020

26

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2020

27

Anmälningsärenden -


Strömstad 2020-11-25

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland