HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-02-03

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-02-03 kl 13.00-17.00 i kommunstyrelsensalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.30 Carina Dalenius

13.30-14.00 Carsten Sörlie

14.00-14.10 Natalia Larsson

14.15-14.45 Elin Solvang

14.45-14.55 Peter Dafteryd

15.00-15.20 Terése Lomgård

15.20-15.40 Tove Meyer

15.50-16.50 Björn Richardsson

 

Hela kallelsen med bilagor och bokmärkenPDF


Nr

Ärenderubrik

1

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

2

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

3

Kommunstyrelsens överföring av investeringar 2020-2021

4

Begäran om centrala utvecklingsmedel 2021 - utveckling av nyanlända elevers lärande, från Barn- och utbildningsnämnden

5

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare och arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022

6

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2020

7

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan om planbesked

8

NORD-KOSTER 1:109 - ansökan om planbesked

9

Handlingsplan - Svåra störningar i elförsörjning

10

Fyrbodals kommunalförbund - anta förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020-2025

11

Konsthallen Lokstallet 2021

12

FÖP Strömstad-Skee - förslag till antagandehandlingar

13

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-01-26

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck