HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-04-14

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-04-14 kl 10.00-17.00 i kommunstyrelsensalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10.00-10.30 Björn Richardsson

10.30-11.00 Malin Fransson och Mattias Sahlberg

11.00-11.30 Elin Solvang och Jimmy Magnusson

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Leader Bohuskust och gränsbygd

13.45-15.00 Mats Brocker, Carina Dalenius, avdelningschefer

15.00 Carsten Sörlie


Hela kallelsen med bilagor och bokmärkenPDF


Nr

Ärenderubrik

1

 

Information om Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

2

Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - antagande

3

Detaljplan Rossö 2:16 m. fl. - Exploateringsavtal

4

KEBAL 1:120 och KEBAL 1:18 - Ansökan om planbesked

5

HJÄLTSGÅRD 6:139 - Ansökan om planbesked

6

Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked

7

 

Svar på - Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

8

Svar på - Medborgarförslag om äldreboende

9

 

Svar på - Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun från Miljöpartiet

10

Information från Leader Bohuskust och gränsbygd

11

 

Avsägelse som ersättande kommunrepresentant för Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd

12

 

Val av ersättande kommunrepresentant för Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd

13

Internbudget kultur- och fritid 2021

14

Etappmål och styrtal

15

Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2021

16

Internkontroll 2020 - sammanställd rapport

17

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2020

18

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2020

19

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2020

20

Årsredovisning 2020

21

Finansiella rapporter 2020

22

Svar till revisionen - Grundläggande granskning 2020

23

 

Fullmakt för att teckna firma för löpande arbete inom ekonomiavdelningen

24

 

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för ny toalett vid Kärleksudden från Tekniska nämnden

25

Initiativärende angående nedsättning av avgift för utomhusserveringar

26

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Väst

27

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-04-07

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck